Οι υπηρεσιες που παρεχει το γραφειο μας στις επιχειρησεισ

Το γραφείο μας παρέχει μεγάλο αριθμό υπηρεσιών για ιδιώτες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Τηρούμε ηλεκτρονικά τα απλογραφικά σας βιβλία (πρώην Β’ κατηγορίας), με κάθε συνέπεια και εγκυρότητα προς την νέα διαδικασία διαβίβασής του στην ψηφιακή πλατφόρμα MY DATA.

Τηρούμε ηλεκτρονικά τα απλογραφικά σας βιβλία (πρώην Β’ κατηγορίας), με κάθε συνέπεια και εγκυρότητα προς τη νέα διαδικασία διαβίβασής του στην ψηφιακή πλατφόρμα MY DATA. Επίσης, για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος, καταχωρούμε τις συναλλαγές σας και τις επιδοτήσεις σας,  ώστε να διαμορφωθεί μία πλήρης εικόνα της δήλωσης της επιχείρησης.

Σας εξυπηρετούμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έναρξης/διακοπής/μεταβολής εργασιών της εταιρείας σας, μέσω της εκάστοτε ψηφιακής πλατφόρμας αλλά παριστάμεθα στις Δημόσιες υπηρεσίες και στο ΓΕΜΗ, κατόπιν εξουσιοδότησής σας, αντί εσάς, προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Η 20ετής πείρα μας στον τομέα των φορο-λογιστικών θεμάτων και η ικανότητά μας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε φορολογικές αλλαγές, μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες – συμβουλές στους πελάτες μας, ώστε να είναι σίγουροι για την ορθότητα και ακεραιότητα της εκάστοτε δήλωσής τους.

Συντάσσουμε και υποβάλουμε εμπρόθεσμα τη δήλωση Φ.Π.Α. της επιχείρησής σας, καθώς επίσης συμπληρώνουμε και υποβάλλουμε λοιπούς φόρους και τέλη όπως, Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, εισφορά προστασίας περιβάλλοντος, Δημοτικό τέλος 0,5% κ.ο.κ.

Συντάσσουμε και υποβάλουμε εμπρόθεσμα τις προσωρινές δηλώσεις του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών της επιχείρησής σας.

Εξάγουμε τη μισθοδοσία της επιχείρησής σας μέσω μηχανογραφημένου προγράμματος Μισθοδοσίας, πλήρως ενημερωμένου πάντα με την τελευταία έκδοση, όπου συνάδει με τις πρόσφατες αναφορές των αρμόδιων οργάνων.

Υποβάλουμε εμπρόθεσμα την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση της επιχείρησής σας στην αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα και διεκπεραιώνουμε την διαδικασία, κατόπιν εξουσιοδότησής σας, στην αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση κωλύματος της ηλεκτρονικής αποστολής.

Συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε ηλεκτρονικά, πάσης φύσεως Πρόσληψη/Σύμβαση/Αποχώρηση/Απόλυση, η οποία σχετίζεται  με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον, συντάσσουμε τις μισθοδοτικές καταστάσεις  των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεκπεραιώνουμε πάσης φύσεως εργασία σχετική με τα φορολογικά θέματα, στις ανωτέρω υπηρεσίες – Οργανισμούς, κατόπιν εξουσιοδότησής μας από τον πελάτη.

Η σωστή καθοδήγηση και η επαρκής ενημέρωση που παρέχουμε στους πελάτες μας, αποτελούν ένδειξη συνέπειας στην έγκυρη πληροφόρηση και συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ μας, καθώς είμαστε πάντα δίπλα σας να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας παράσχουμε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη σε ένα ενδεχόμενο επιχειρηματικό σας ρίσκο. Αυτό έχει ως σκοπό να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες – συμβουλές στους πελάτες μας, ώστε να κάνουν μεθοδευμένες κινήσεις που θα τους οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ καθώς και σε αυτή των ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, αφού συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συνεργάτες επί του αντικειμένου, προκειμένου να διασφαλίσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.