Οι υπηρεσιες που παρεχει το γραφειο μας στους ιδιωτες

Το γραφείο μας παρέχει μεγάλο αριθμό υπηρεσιών για ιδιώτες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Εκδώστε εύκολα και γρήγορα Α.Φ.Μ. για εσάς ή το ανήλικο τέκνο σας, εξουσιοδοτώντας μας να σας εξυπηρετήσουμε στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην υπηρεσία.

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης κωδικών ΑΑΔΕ, ώστε να εκδοθεί ο κλειδάριθμος, καθώς και την μετέπειτα ενεργοποίησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

Αποστέλλουμε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ώστε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς επίσης μπορείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να παραστούμε, στην υπηρεσία και να διεκπεραιώσουμε το αίτημα σε περίπτωση κωλύματος, αντί εσάς.

Η 20ετής πείρα μας στον τομέα των φορο-λογιστικών θεμάτων και η ικανότητά μας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε φορολογικές αλλαγές, μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες – συμβουλές στους πελάτες μας, ώστε να είναι σίγουροι για την ορθότητα και ακεραιότητα της εκάστοτε δήλωσής τους.

Η σωστή καθοδήγηση και η επαρκής ενημέρωση που παρέχουμε στους πελάτες  μας, αποτελούν ένδειξη συνέπειας στην έγκυρη πληροφόρηση και συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ μας, καθώς είμαστε πάντα δίπλα σας να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

Στο γραφείο μας εκτυπώνουμε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ και την ειδοποίηση της πληρωμής του.

Αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας για κάθε είδους επίδομα, όπως επίσης ετοιμάζουμε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην κάθε υπηρεσία, ώστε να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως, σε περίπτωση κωλύματος αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Στο γραφείο μας εκτυπώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων σας.

Συντάσσουμε χειρόγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά οικιακής ή επαγγελματικά μίσθωσης, καθώς αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική τους συμπλήρωση και αποστολή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, για κάθε περίπτωση: Νέο μισθωτήριο, τροποποίηση ήδη υπάρχοντος και λύση.

Συντάσσουμε την ετησία ή πρώτου διορισμού δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για όλους τους υπόχρεους, ύστερα από την προσκόμιση των εκάστοτε δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου και φροντίζουμε να υποβληθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Υποβάλουμε αίτηση για ρύθμιση των οφειλών σας στη Δ.Ο.Υ. και στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και σας εκπροσωπούμε στις ανωτέρω υπηρεσίες, κατόπιν εξουσιοδότησής μας, ώστε να αποφευχθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία σας.

Υποβάλουμε αίτηση για δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού που θα μας υποδείξετε, ώστε να αποφευχθεί η παρακράτηση ποσού εξαιτίας των οφειλών σας.

Πάντα με γνώμονα την καλύτερη και αξιόπιστη ενημέρωση του πελάτη, συνεργαζόμαστε με ειδικούς επί των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, όπως επίσης φροντίζουμε να διατηρούμε άψογες σχέσεις με τους υπαλλήλους των Δημόσιων υπηρεσιών, καθώς η συνεργασία μεταξύ μας είναι κύριο και απαραίτητο συστατικό για την πληροφόρηση του πελάτη. Αυτό έχει ως σκοπό να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες – συμβουλές στους πελάτες μας, ώστε να κάνουν μεθοδευμένες κινήσεις που θα τους οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διεκπεραιώνουμε πάσης φύσεως εργασία σχετική με τα φορολογικά θέματα, στις ανωτέρω υπηρεσίες – Οργανισμούς, κατόπιν εξουσιοδότησής μας από τον πελάτη.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία δηλώσεων κτηματολογίου και την ηλεκτρονική τους υποβολή ή την προσκόμιση των δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο, κατόπιν εξουσιοδότησής μας από τον πελάτη.